Конци и ластици

Ластичен конец

ласт.конец Ластичен конец - цветен